De voordelen van vermogensoverdracht via Private Equity

De voordelen van vermogensoverdracht via Private Equity

22 juni 2023

Private equity biedt interessante mogelijkheden voor vermogensoverdracht. Dat staat lang niet bij iedereen even duidelijk op de radar. In dit artikel zet onze Senior Advisor en beleggingsspecialist Han Dieperink uiteen hoe private equity een rol kan spelen bij het overdragen van vermogen naar de volgende generatie.

Bij vermogensoverdracht is het zaak een balans te vinden tussen financiële voordelen en emotionele beperkingen. Een fiscaal en financieel optimaal advies sluit niet altijd aan bij de wens van ouders om kinderen voor te bereiden op de verantwoordelijkheid die hoort bij het bezit van een groot vermogen. Vermogende ouders kunnen voor kinderen namelijk zowel een vloek als een zegen zijn. Voor het geld dat vaak is verdiend met hard werken, hebben kinderen op hun beurt niets hoeven te doen. Meestal gaat dat in de tweede generatie nog prima – al speelt bij sommigen het Ferrari-syndroom al wel een rol. Afhankelijk van het vermogen en het aantal (klein)kinderen wordt het ingewikkelder bij de derde generatie. Deze is gewend aan een hoge levenstandaard en het grote vermogen werkt niet bepaald disciplinerend.

Schenking en schuldigerkenning

Adviseurs focussen bij het overdragen van aanzienlijke vermogens vaak op de financiële voordelen van een schenkingsstrategie, waarbij kinderen meestal nog niet kunnen beschikken over het vermogen. Er kan ook gekozen worden voor schuldigerkenning, waarbij dan over en weer rente moet worden verrekend. Zo’n estate planning maakt het overdragen van vermogen vaak onnodig complex, terwijl het overdragen van vermogen door middel van investeringen in private equity in de praktijk veel van deze problemen op een natuurlijke manier kan voorkomen.

Vertrouwen

Private equity is illiquide. Fondsen hebben vaak een looptijd van acht tot tien jaar, met een uitloop van nog eens twee jaar. Dat betekent dat het (klein)kind het volledige eigendom van een private equity investering kan ontvangen, zonder dat daar meteen een Ferrari voor wordt gekocht. In het geval van schuldigerkenning of een andere vorm waarin het (klein)kind niet over het vermogen kan beschikken, blijkt impliciet weinig vertrouwen van de ouders dat de (klein)kinderen goed met het vermogen kunnen omgaan. Juist het vertrouwen krijgen is essentieel voor het leren omgaan met een groot vermogen. Dit probleem komt vaker voor dan men denkt. Kijk maar eens naar mensen die plotseling rijk worden door een loterij te winnen; zij zitten een aantal jaar later vaak op zwart zaad omdat ze de weelde niet aan konden.

De 3 voordelen van private equity als vehikel voor vermogensoverdracht

  1. De kasstromen van private equity zijn verspreid over een bepaalde periode en de manier om goed in private equity te beleggen is door deze kasstromen te gebruiken om opnieuw te investeren. Een investeerder in private equity leert door deze ervaring dat beleggen per definitie het meest rendement oplevert op de lange termijn.

 

  1. Het overgrote deel van het rendement van private equity zit in de staart. Dat is van voordeel als onderdeel van een schenkingsstrategie. Zoals zo vaak gaat ook bij private equity de kost voor de baat uit en private equity participaties worden tijdens de investeringsperiode conservatief gewaardeerd. Zo ontstaat in de waardering van private equity een zogenaamde J-curve of hockeystickcurve. Op het moment van overdracht kan de waarde van een private equity investering relatief laag zijn, waardoor er minder schenkingsrechten hoeven te worden afgedragen, terwijl de vermogensaangroei die daarna volgt – het tweede deel van de J-curve – onbelast blijft.

 

  1. Het derde voordeel van het schenken van private equity participaties is dat (klein)kinderen vaak in een vroeg stadium beginnen met beleggen. Uiteindelijk gaat het bij beleggen om het 8e wereldwonder volgens Einstein en dat is de kracht van samengesteld rendement. Exponentiële groei van vermogen is mogelijk door het rente-op-rente effect en dan kan men het beste op jonge leeftijd beginnen met beleggen. Door de lange beleggingshorizon van kinderen kunnen zij ook veel risico nemen. In theorie is het zelfs verstandig om in deze periode te werken met geleend geld. Zover hoeft men niet te gaan door het schenken van private equity participaties.

 

Er is geen beleggingscategorie met een hoger rendement dan private equity. Een investeerder in private equity krijgt namelijk naast het marktrendement ook nog het ondernemersrendement. Het grote verschil tussen beleggen op de beurs en investeren in private equity is dat de beheerder werkt, denkt een voelt als een ondernemer. (Klein)kinderen met een investering in private equity-participatie leren in een vroeg stadium al wat het is om ondernemer te zijn en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid te dragen voor een groot vermogen.

Foto: Dylan Nolte 

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, Chief Investment Strategist bij vermogensbeheerder Auréus, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van verschillende boeken over de financiële markten en beleggen en Senior Advisor bij BB Capital.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen