Spreiding in de private equity portefeuille: het belang van vintage jaren

Spreiding in de private equity portefeuille: het belang van vintage jaren

31 augustus 2023

Private equity is uitgegroeid tot een vast onderdeel van een goed gespreide beleggingsportefeuille. Door te spreiden kun je het risico van beleggen verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Spreiding binnen private equity heeft nog een extra dimensie, namelijk de factor tijd. Deze wordt binnen private equity investeringen uitgedrukt in ‘vintage years’.

Rendementen van private equity kunnen sterk variëren. Fondsen die starten in het ene jaar, kunnen een veel beter rendement behalen dan fondsen die enkele jaren later starten. Het is net als met goede wijn; topjaren worden afgewisseld met minder goede jaren. Een ‘vintage year’ in private equity is het jaar waarin het private equity fonds start. Spreiding over vintage jaren maakt het eenvoudiger om voortdurend belegd te blijven, dat komt het totale rendement ten goede.

Het juiste moment om in te stappen?

Wat is een goed moment om in te stappen? Die vraag wordt vaak gesteld door beleggers. In de aandelenmarkt gaat er meer geld verloren doordat mensen proberen het juiste moment te voorspellen dan tijdens de grootste koerscorrecties. In private equity is het juiste moment nog lastiger te bepalen. Een private equity fonds heeft normaal gesproken een looptijd van meer dan tien jaar; ga maar eens voorspellen hoe de wereld er een decennium later uitziet. Niet alleen het startjaar is relevant, ook de investeringsperiode. Uiteindelijk wordt waarde gerealiseerd op moment van de verkoop en dat is vele jaren later.  

Slechte momenten zijn goede momenten

Als er al een ideaal moment is om in te stappen, dan is dat vaak wanneer beleggers intuïtief niet willen instappen. Zo blijkt dat de periode rond recessies vaak bestaat uit een cluster van relatief goede vintage jaren. Dat zou dus betekenen dat wie een recessie kan voorspellen, ook kan voorspellen wat het beste instapmoment voor private equity is. Daarmee wordt het probleem groter, niet kleiner. Probeer maar eens een recessie te voorspellen. Eind 2022 rekende 85 procent van de Amerikaanse economen op een recessie in 2023. Die is er niet gekomen. Diezelfde economen zetten nu vol in op een zachte landing. Het kan verkeren.

Spreiden zorgt voor meer balans

Wie gaat beleggen op de beurs, belegt meestal alles in één keer. Doordat beleggers elk moment weer kunnen verkopen, hoeft men niet na te denken over het eventuele verloop van de kasstromen. Bij private equity wordt het vermogen geleidelijk geïnvesteerd en geleidelijk worden de posities weer verkocht. Eigenlijk is dit een groot nadeel van private equity, omdat geld dat wel is gecommitteerd, maar niet is geïnvesteerd, ook niet rendeert. Naast een goede selectie en een goede spreiding is de uitdaging bij private equity om zo volledig mogelijk geïnvesteerd te blijven. Door de kasstromen uit het ene vintage jaar te gebruiken voor investeringen in een ander vintage jaar kan dit worden gerealiseerd. Dat heeft een sterk positief effect op het totale rendement.

Kasstromen matchen

Door kasstromen optimaal te matchen, komt een belegger niet in de verleiding om te proberen de markt te voorspellen. Zo wordt het rendement op private equity beter voorspelbaar. Dat zorgt voor financiële rust. Het maakt het ook eenvoudiger om private equity als een vaste allocatie op te nemen in een beleggingsportefeuille. Spreiden over vintage jaren zorgt dus niet alleen voor een beter rendement in de beleggingscategorie private equity, maar ook voor een beter rendement in de hele portefeuille.

De grootste valkuil

Veel beleggers die beginnen met private equity voelen zich aangetrokken tot een bepaald private equity fonds dat goede resultaten heeft behaald. Dit smaakje van de week is een beruchte valkuil. Vaak wordt een groot deel van het vermogen geïnvesteerd in één fonds van die aanbieder, om er een jaar later achter te komen dat bijvoorbeeld slechts 10 procent van het vermogen is geïnvesteerd. Zelfs wanneer het rendement op die 10 procent uitstekend is, wordt het totale rendement sterk gedrukt door het geld dat aan de zijlijn staat. In de praktijk zijn de rendementen in de investeringsperiode ook nog meerdere jaren op rij negatief. Ook binnen private equity gaan de kosten immers voor de baat uit, iets wat bekend staat als de J-curve of de hockey stick-curve. Het kan dus voorkomen dat de aandelenmarkt jarenlang rustig verder stijgt, maar dat zo’n private equity allocatie nog steeds in de min staat.

De beste manier om in private equity te beleggen

Vanaf de start een zo groot mogelijk deel van de private equity allocatie geïnvesteerd hebben – liefst natuurlijk ook gespreid over de vintage jaren van enkele jaren geleden – is de beste manier om te beleggen in private equity. Dat kan door middel van een fonds met een onbepaalde looptijd. Feitelijk profiteert elke nieuwe investeerder dan van de bestaande verdeling over vintage jaren. In zo’n ‘evergreen’ fonds worden kasstromen voortdurend gematcht, waardoor de beheerder vooraf rekening kan houden met nieuwe toetreders. Uiteraard komt ook dit ten goede aan het totale rendement. En het bespaart de frustratie van de aanloopverliezen tijdens de J-curve. Minder risico en meer rendement. Het bestaat.

Foto: Jaime Casap

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, Chief Investment Strategist bij vermogensbeheerder Auréus, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van verschillende boeken over de financiële markten en beleggen en Senior Advisor bij BB Capital.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen