BB Capital Investments

Wij zijn specialisten in private equity. Als private market investment manager hebben wij een unieke combinatie van directe investeringen en fonds in fonds beleggingen. Wij beheren de private equity portefeuille van meer dan 100 investeerders met een vermogen van meer dan EUR 200 miljoen.

Direct

Investments

Fund

Investments

Preferente

participaties

Special

mandates

LAATSTE NIEUWS

ONZE STORIES

 Bibliotheek

BB Capital Investments heeft zich ten doel gesteld om vermogende particulieren toegang te bieden tot private equity. Door de sector beter inzichtelijk te maken verwachten wij deze aantrekkelijke beleggingscategorie toegankelijker te maken. In onze Private Equity Bibliotheek publiceren wij artikelen die de private equity sector vanuit verschillende invalshoeken belichten.

BB CAPITAL INVESTMENTS 

Wij assisteren investeerders die superieur private equity rendement als beleggingscategorie willen toevoegen aan hun beleggingsportefeuille. Dit realiseren wij door zowel directe als indirecte beleggingen in goed presterende fondsen en ondernemingen. Onze Buy en Build en fund-of-funds strategieën hebben ten doel zowel financiele als maatschappelijke waarde te creëren.

Direct Investments

Namens een selecte groep van investeerders nemen we belangen in superieure ondernemingen met een groei-ambitie. We ondersteunen het managementteam met het uitrollen van een Buy en Build strategie.

Fund Investments

BB Capital Fund Investments verschaft toegang tot de exclusieve markt van Europese private equity fondsen. Vanuit een jarenlange ervaring in private equity zijn wij in staat om een superieure selectie te maken van Europese fondsen met een stabiel hoog rendement.

Special Mandates

Vanuit onze diepgaande kennis van private markets treden wij op namens vermogende families, asset managers en institutionals om hun wensen ten aanzien van private equity te realiseren. In samenspraak bieden wij maatwerkoplossingen.

PRIVATE EQUITY FAQ

Een Add-on is een acquisitie waarbij een portfoliobedrijf van een Private Equity fonds een andere onderneming acquireert (een ‘Add-on’) om groei en synergievoordelen te realiseren. Zie ook ‘Buy-and-Build strategie’.

Een business angel, ook wel een angel investor genoemd, is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling.

Een buy-and-build strategie is een strategie van een private equity fonds om portefeuillebedrijven versneld te laten groeien door middel van meerdere overnames (‘Add-ons’). En inderdaad, het is ook waar de twee B’s in onze naam voor staan!

Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager (‘GP’) bij haar investeerders (‘LP’) voor het realiseren van een investering of het betalen van managementfees en fondskosten.