Wat is de kracht van buy-out fondsen in de huidige private equity markt?

Wat is de kracht van buy-out fondsen in de huidige private equity markt?

3 februari 2022
Tegenwoordig is er een steeds grotere ‘fondsdiversiteit’ waarneembaar binnen de markt van private equity. Van durfkapitaal tot groeifondsen en van gespecialiseerde sectorfondsen tot fondsen die uitsluitend actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Waar buy-out fondsen ooit heer en meester waren, is het nu eenvoudiger geworden om risico’s te spreiden. Tegelijkertijd neemt de kans toe dat degene die de juiste fondsen selecteert een hoger rendement kan behalen. Buy-out fondsen blijven ook in de toekomst een belangrijk onderdeel van private equity.
Tegelijkertijd met de sector als geheel, zijn de buy-out fondsen in de afgelopen decennia sterk gegroeid. Een algemeen buy-out fonds richt zich meestal op meerdere regio’s en op verschillende sectoren. Doordat het aantal fondsen is toegenomen, wordt het voor algemene buy-out fondsen steeds lastiger zich te onderscheiden van concurrentie. Bovendien hebben investeerders met het groeien van de private equity markt een grotere behoefte aan spreiding. Niet alleen over vintage-jaren, maar ook over verschillende typen fondsen. Door de grotere omvang van de markt is het mogelijk dat fondsen zich gaan specialiseren. Dat ligt voor de hand; er zijn maar weinig mensen die overal verstand van hebben of overal goed in zijn.

Sectorspecialistatie en evergreen fondsen

Specialisatie kan het rendement ten goede komen. Zo zijn er tegenwoordig sectorfondsen en zelfs daarbinnen zijn er fondsen die zich weer richten op een specifiek segment binnen een sector. Met name in de IT-sector zie je dit veel. Relatief nieuw zijn duurzame fondsen en daarbinnen zijn vooral de impactfondsen populair. Private equity is veel beter instaat om een bedrijf te verduurzamen dan wanneer datzelfde bedrijf is genoteerd aan een effectenbeurs. Op de beurs zijn er naast de verschillende aandeelhouders veel stakeholders, die ook nog eens worden beschermd door wet- en regelgeving. Door al die regelgeving en de spreiding over een groot aantal aandeelhouders is het niet eenvoudig om grote projecten tot een succesvol einde te brengen. Een ondernemende private equity partij die de meerderheid van de aandelen bezit en gewend is te werken met korte lijnen heeft hier vaak meer succes. Door de toenemende populariteit van private equity is het ook eenvoudiger geworden om fondsen op te zetten met langere looptijden. Soms is er zelfs sprake van een onbeperkte looptijd. Dat wordt een evergreen fonds genoemd. Zo’n fonds creëert een veel betere liquiditeitspositie. Door de aanwezigheid van permanent kapitaal heeft men de tijd aan zichzelf.

Buy-out discipline op de aandelenmarkt

Sinds de Grote Financiële Crisis heeft de Amerikaanse aandelenmarkt een rendement laten zien dat vergelijkbaar is met private equity. Dat komt doordat de directies van Amerikaanse bedrijven zich zijn gaan gedragen als een private equity aandeelhouder. CFO’s hadden de beschikking over goedkoop vreemd vermogen doordat de rente tot het nulpunt is gedaald, met als gevolg een zoektocht naar rendement, waardoor ook de kredietopslagen fors zijn ingekomen. In plaats van een buy-out, koopt het bedrijf de eigen aandelen in. Fiscaal heeft dit in de Verenigde Staten de voorkeur boven het uitkeren van dividend. De grootste kopers van Amerikaanse aandelen in de afgelopen 15 jaar zijn dan ook de Amerikaanse bedrijven zelf.

Transformatie

Nog een belangrijke reden dat buy-out fondsen op dit moment minder actief zijn dan in het verleden is dat de waardering van veel aandelen – vooral in de Verenigde Staten – sterk is opgelopen. Het kopen van een bedrijf voor een lage prijs, vergroot vanzelfsprekend de kans op een goed rendement. Op het moment dat er een stevige prijs moet worden betaald, drukt dit het rendement. Ook tijdens eerdere beurspieken zien we relatief weinig interesse van de zijde van buy-out funds. Het is nu meer de tijd dat bedrijven elkaar overnemen. Dat betekent echter niet dat buy-out fondsen stilzitten. Door de lage rente zijn er veel zombiebedrijven genoteerd aan de beurs. Deze bedrijven genereren structureel onvoldoende kasstroom om de rente op de schulden te betalen wanneer de rente zou stijgen. Vaak bestaan die bedrijven uit goede en slechte onderdelen en moet er dus worden geherstructureerd. Een buy-out is een uitstekende manier om zo’n bedrijf te transformeren. Bovendien kan dan en passant ook de digitalisering en de verduurzaming worden meegenomen. Hier zit een groot deel van de toegevoegde waarde van buy-out fondsen. Bedrijven kunnen jarenlang een zieltogend beursgenoteerd bestaan leiden. Vaak wordt de ene dure adviseur afgewisseld door de volgende kostbare consultant, zonder dat men er in slaagt het bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Buy-out fondsen lukt dat wel en daarmee wordt op veel minder goed zichtbare kosten bespaard, wat ten goede komt aan het rendement.

Buy-out fondsen in een gediversifieerd landschap

Net zoals een divers ecosysteem beter in staat is om zich aan te passen aan verschillende omstandigheden, zorgt de toegenomen diversiteit binnen private equity fondsen voor meer mogelijkheden om risico’s te beheersen en net dat beetje meer rendement te maken. Het feit dat private equity tegenwoordig niet meer voor 80 procent bestaat uit buy-outfondsen is dus een verbetering voor mensen die in private equity investeren. Dat betekent echter niet dat buy-out fondsen hebben afgedaan. Buy-outs zijn nog altijd een uitstekend instrument om rendement te genereren. Waar met buy-outs voorheen vooral naar bedrijven werd gekeken in de volwassen fase, zijn er nu steeds meer mogelijkheden om vanaf de start van het bedrijf te investeren en daarmee ook de lucratieve groeifase mee te maken. Vroeger zochten bedrijven in die groeifase al snel de beurs op, maar tegenwoordig kunnen die bedrijven ook uitstekend worden gefinancierd door private equity.

 

Foto: Floriane Vita

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, Chief Commercial Officer bij vermogensbeheerder Auréus, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van verschillende boeken over de financiële markten en beleggen en Senior Advisor bij BB Capital.
Het ontstaan van buy-out fondsen
Private equity is bij het brede publiek bekend geworden door buy-out fondsen. Vooral in de jaren tachtig stonden kranten vol met grote overnames. Buy-out fondsen bestaan dus al geruime tijd en behoren inmiddels tot het meest ontwikkelde segment binnen private equity. Deze categorie heeft over een langere periode een veel beter rendement laten zien dan beursgenoteerde aandelen. Het heeft bedrijven als Blackstone, Apollo, Carlyle en KKR groot gemaakt.

Zo werkt een buy-out
Bij een buy-out wordt een bedrijf gekocht door een private equity partij, vaak met behulp van geleend geld. Wanneer het bestaande management het bedrijf koopt, wordt het een management buy-out genoemd. Wanneer een nieuw managementteam wordt samengesteld, spreken we van management buy-in. Wanneer er veel vreemd vermogen wordt gebruikt, wordt meestal gesproken van een leveraged buy-out. De activa en de kasstromen van het overgenomen bedrijf worden dan gebruikt als onderpand voor leningen. De kosten van deze schulden zijn normaal gesproken lager dan de kosten van het eigen vermogen, waarmee de totale kosten van de overname omlaag komen. Dat komt ook doordat rentelasten drukken op de fiscale winst en dividendbetalingen niet. Door de grotere hefboom kan op het eigen vermogen een hoog rendement worden behaald. Bij een buy-out is de werkelijke waarde onvoldoende verdisconteerd in de koers van het aandeel. Dat kan zijn omdat de markt de groeipotentie onderschat, maar veel vaker komt het voor dat een bedrijf moet worden geherstructureerd of dat het bedrijf tijdelijk last heeft van tegenwind. Dat is ook de reden dat de beste jaren om in buy-out fondsen te beleggen meestal samenvallen met een recessie of een andere crisis.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen