Over 10 jaar bestaat uw aandelenportefeuille voor de helft uit private equity

4 november 2020

Wereldwijd wordt meer belegd in beursgenoteerde aandelen dan in private equity, maar het belang van private equity groeit. Zo beleggen family offices al gemiddeld 35% van het aandelenbelang in niet-beursgenoteerde bedrijven. Verschillende factoren zorgen ervoor dat private equity de komende jaren verder zal groeien. Beursgenoteerde bedrijven krijgen te maken met steeds strengere regels, terwijl kleinere bedrijven op de beurs steeds minder liquide worden. Dankzij digitalisering kan private equity verschillende functies van de beurs overnemen, maar dan zonder de bijkomende lasten. Het resultaat zal zijn dat de gemiddelde aandelenportefeuille over tien jaar voor de helft bestaat uit private equity.

Brave huisvaders

Het verschil tussen investeren in private equity en beleggen in aandelen, zit in het hebben van een beursnotering. Dat lijkt een klein verschil, maar het heeft grote gevolgen. Beursgenoteerde aandelen zijn vaak verspreid over een grote groep beleggers. De individuele belegger heeft weinig invloed. Daardoor heeft het bestuur veel autonomie. Vanwege de beperkte invloed van de aandeelhouder heeft de overheid maatregelen getroffen om te zorgen voor deugdelijk bestuur (corporate governance). Als het fout gaat, komen er nieuwe regels. Na elk boekhoudschandaal worden de regels strenger. Om aan de eisen van de wet te voldoen, moet er steeds meer werk worden verzet op het gebied van interne controle en compliance. Sinds kort zijn daar de duurzaamheidsrapportages bijgekomen. Straks mogen bedrijven ook geen aandelen meer inkopen. Dat zorgt ook nog eens voor een lagere groei van de winst per aandeel, waardoor koersen minder sterk stijgen. Beursgenoteerde bedrijven liggen dankzij al deze regels voortdurend onder een vergrootglas. Het bestuur kijkt daardoor meer naar de risico’s dan naar de kansen. Het zijn brave huisvaders die netjes op de winkel passen, maar geen ondernemers.

Meer last dan lust

Aandelen op de beurs zijn goed verhandelbaar. In het geval van grote bedrijven. Voor kleinere bedrijven geldt dat in steeds mindere mate. Deze bedrijven worden nauwelijks gevolgd door analisten. En minder analyses, betekent minder geïnteresseerde beleggers, waarmee de liquiditeit verdwijnt. Kleinere bedrijven zijn tegenwoordig niet doorlopend genoteerd, maar vaak wordt er twee keer per dag een veiling gehouden. De mensen die de liquiditeit verschaffen zijn vaak niet meer de hoekmannen die in dienst van de beurs waren, maar professionele liquiditeitsverschaffers. Waar in het verleden de commissaris van de notering een hoekman nog kon verplichten kon worden om een markt te maken, schakelen de professionele liquiditeitsverschaffers in crisistijden massaal af. Geen prettig vooruitzicht voor een bedrijf dat naar de beurs wil. Een beursnotering is dan meer een last dan een lust.

Goed voor het rendement

In essentie is een beurs een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Tegenwoordig gaat dat elektronisch. Daarmee is de beurs is niet meer dan een stukje software, algoritmes en een netwerk van computers. In dat digitale netwerk vinden vraag en aanbod elkaar veel sneller, waardoor er feitelijk geen beurs meer vereist is. Een marktplaats op het internet is voldoende. De beurs is daarmee het zoveelste slachtoffer van de IT-revolutie. Liquiditeit is nu ook te vinden buiten de beurs en private equity profiteert daarvan. Vroeger was het normaal dat een beursgang de exit vormde voor private equity. Nu zijn er voldoende kopers buiten de beurs en kiest minder dan 10 procent van de door private equity gesponsorde bedrijven voor een beursnotering. Binnen private equity blijft de aandeelhouder ook echt eigenaar, met alle voordelen die daarbij horen. Tegenover deze groeiende voordelen van private equity, staan de genoemde – steeds grotere – nadelen bij beursgenoteerde bedrijven. Vooral jonge, sterk groeiende bedrijven blijven daardoor veel langer in handen van private equity. Daardoor bestaat een aandelenportefeuille naar verwachting in 2030 voor de helft uit private equity. Dat is goed voor de diversificatie van de portefeuille en goed voor het rendement.

 

Foto: Andrea Natali

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van het boek ‘Beleggen op het kantelpunt’ en Senior Advisor van BB Capital.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen