Op weg naar het Super-V-scenario?

Op weg naar het Super-V-scenario?

17 september 2020

Aandelenmarkten hebben in de afgelopen maanden de eerdere verliezen goedgemaakt. Op de beurs is daarmee sprake van een V-vormig herstel. Voor de zomer werd een dergelijk scherp herstel in de economie onwaarschijnlijk geacht. W, U en L waren de scenario’s die het vaakst naar voren kwamen. De laatste weken komen beurs en economie bijeen in het K-scenario. Toch blijft het Super-V-scenario de komende jaren het meest waarschijnlijk. Elk scenario heeft en grote impact op de verwachte rendementsontwikkeling, ook voor het rendement op private equity.

V wint van W, U en L

De V staat symbool voor een snel herstel na de instorting van de economie in het eerste halfjaar. In mei rekenden slechts 10 procent van de economen op een V-vormig herstel. Het merendeel ging uit van een U of een W. Sinds juli wijzen macro-economische cijfers echter op een V. Inkoopmanagersindices schieten omhoog evenals nieuwe orders in verhouding tot de voorraden. Er is weer sprake van groei en dat betekent dat we uit de recessie zijn. De recessie was scherp, diep en kort. Daarmee is een W-, U- en een L-vormig herstel van tafel. Bij een W-vormig herstel is er sprake van een dubbele dip, in dit geval samenhangend met de tweede Coronagolf. Ook de Spaanse griep bestond immers uit meerdere golven. Maar met het voortschrijdend inzicht over de behandeling van de ziekte en de meer doelgerichte bestrijding wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er nog zulke draconische maatregelen als in het eerste halfjaar. De wereld is nu beter voorbereid en er is niet langer sprake van een verrassingseffect. Bij een U-vormig herstel is er blijvende schade aan de economie, blijft de consument terughoudend en wordt er weinig geïnvesteerd. Ook ging dit scenario uit van een veel langere lockdown. De monetaire en fiscale maatregelen hebben dit scenario voorkomen. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd door de overheid. Het L-vormige scenario is vooral gebaseerd op de hoge schulden na de pandemie, met als gevolg veel faillissementen, langdurig hoge werkloosheid doordat veel tijdelijke werkloosheid een permanent karakter krijgt. Door het snel ingrijpen van centrale bankiers is dit doemscenario voorkomen. Even maakte ook nog de Nike swoosh-scenario zijn opwachting, wat staat voor een tergend langzaam herstel. Dat is inmiddels achterhaald. Voor wie niet weet hoe de toekomst er uit ziet is het wortelteken-scenario ideaal, een scherp herstel gevolgd door een lange zijwaartse beweging.

Van K naar Super-V

Het K-scenario is van meer recente datum. Feitelijk is dit een huwelijk van de V met de andere genoemde letters. Ook omdat niemand meer om het V-vormig herstel heen kan. In een K-vormig herstel is er een herstel, maar niet voor iedereen. De opgaande poot van de K is gereserveerd voor Big Tech-bedrijven. Daartegenover staan de verliezen voor de oude economie. De K staat verder symbool voor het verschil tussen beurs en economie, tussen goedbetaalde werkenden en arme werklozen. Toch vertelt de K maar het halve verhaal. Het meest waarschijnlijke scenario is het Super-V-scenario. Daarbij is de rechterpoot van de V veel langer dan de linkerpoot. De Coronacrisis heeft gezorgd voor en versnelling van bestaande structurele trends, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Online werken, online leren en online winkelen zorgt voor meer efficiency en een hogere productiviteit. Daarnaast zullen centrale bankiers de rente langer laag houden en overheden gaan niet bezuinigen, maar investeren. Reken op grote projecten op het gebied van de klimaatcrisis, het milieubeleid en de energietransitie. Dit gewijzigde beleid in combinatie met een versnelling van structurele trends zorgen voor hogere productiviteit en daarmee hogere economische groei, maar waarschijnlijk ook voor hogere inflatie. Dat is goed nieuws voor de nominale economische groei en de bedrijfswinsten in de komende jaren. Tegelijkertijd dalen schulden als percentage van het BBP. Iets wat zonder Corona niet mogelijk was geweest. De waardering van bedrijven wordt maar voor een klein deel bepaald door de tegenvallende winst van dit jaar, meer dan 90 procent wordt bepaald door hogere winsten in de komende jaren. Winsten die ook nog eens worden verdisconteerd tegen een lagere rente.

Gevolgen voor private equity

In het Super-V-scenario is er sprake van een versnelling van de digitale transformatie. Tech-bedrijven zorgen voor disruptieve innovaties waarbij er enkele winnaars zijn, maar ook veel verliezers. Door de lage rente worden deze verliezers in leven gehouden. Het zijn zombiebedrijven geworden die zonder de lage rente niet kunnen overleven. Zij hebben zich niet op tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving. Mogelijk dat enkele van deze bedrijven zich alsnog kunnen aanpassen. Private equity kan in deze transformatie een grote rol spelen. Veel van die zombiebedrijven zijn op de beurs fors in koers afgestraft, waardoor bij een buy-out niet meer de hoofdprijs hoeft te worden betaald. In en super-V-scenario blijft de rente ook langere tijd laag, zelfs bij een oplopende inflatie. Aangezien de kredietmarkten dankzij het ingrijpen van de centrale banken in snel tempo zijn genormaliseerd, blijft het mogelijk om buy-outs tegen een lage rente te financieren. Het Super-V-scenario pleit door de lage rente nog steeds voor groeiaandelen, hoewel ook de meer cyclische waarde-aandelen profiteren van de betere groeivooruitzichten. Als private equity er in slaagt om meer bedrijven digitaal te transformeren en ze tegelijkertijd een meer duurzame missie mee kan geven is er veel waarde toe te voegen en te realiseren. De winnaars zullen ook nu weer de bedrijven zijn die zich het best weten aan te passen. Maar dat lukt nu eenmaal beter in private handen dan op de beurs.

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van het boek ‘Beleggen op het kantelpunt’ en Senior Advisor van BB Capital.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen