Met ons impactfonds willen we bijdragen aan het waarborgen van een leefbare wereld voor de volgende generaties.

Jana van den Bergen

BB Capital Investments – NextGen

De Private Markets strategie van BB Capital Investments is breder dan private equity. Onze investment associate Jana van den Bergen legt uit wat het BB Capital NextGen fonds inhoudt, waar het voor staat en hoe u kunt deelnemen. 

Interview

Wat is impact investeren?

Impact investeren bevindt zich tussen traditioneel investeren en filantropie op het spectrum van kapitaal inzet. Aan de ene kant hebben we traditioneel investeren, dat uitsluitend gericht is op financieel rendement. Aan de andere kant staat filantropie, dat volledig gericht is op het creëren van impact zonder verwachting van financieel rendement. Impact investeren combineert beide doelen: het streeft bewust naar het maken van positieve impact zonder concessies te doen aan financieel rendement.

Wat verstaat BB Capital onder impact investeren?

Impact staat bij ons voor het beschikbaar stellen van kapitaal voor het adresseren van de meest urgente thema’s van deze tijd: het tegengaan van klimaatverandering, de overgang naar een circulaire economie en het bevorderen van sociale gelijkheid. Met ons impactfonds willen we bijdragen aan het waarborgen van een leefbare wereld voor de volgende generaties. Dat is ook waarom het fonds BB Capital NextGen heet.

Wat maakt BB Capital’s impact strategie uniek?

BB Capital’s impact strategie onderscheidt zich door een holistische benadering van impactinvesteringen, waarbij we onze uitgebreide ervaring in late stage private equity benutten. Waar veel impact strategieën zich uitsluitend richten op risicovolle investeringen in baanbrekende nieuwe technologieën, bekend als venture capital of durfkapitaal, gaat onze aanpak verder.

Wij zullen niet alleen investeren in fondsen die focussen op veelbelovende start-ups, maar zullen ons ook richten op fondsen die bedrijven in latere groeifasen ondersteunen. Daarnaast zullen we investeren in fondsen die traditionele, niet-duurzame bedrijven gaan transformeren naar duurzame ondernemingen. Deze fondsen worden ook wel transitie of ‘grijs naar groen’ fondsen genoemd. Dit betekent dat BB Capital NextGen niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe, inclusieve en duurzame technologieën, maar er ook voor zorgt dat deze innovaties professioneel opgeschaald en wereldwijd geïmplementeerd worden. Buiten een grotere impact zorgt deze strategische combinatie ook voor een bredere spreiding en een verminderd risicoprofiel. 

Zal het NextGen fonds, net zoals de andere private markets fondsen van BB Capital een evergreenstructuur hebben?

Ja, dankzij de evergreenstructuur kunnen we garanderen dat elke investering direct wordt afgeroepen en geïnvesteerd, waardoor de volledige inleg van investeerders vanaf dag één rendeert. De open fondsstructuur biedt ook de flexibiliteit om op elk moment in te stappen en uit te breiden.

Kun je wat meer vertellen over de fondsselectie?

Voor de selectie van fondsen doen we uitgebreid due dilligence onderzoek, zowel financieel als op het gebied van impact. Dat doen we volgens een zelf ontwikkeld en door de industrie geverifieerd framework. 

We kijken onder andere naar de kwaliteit van impact indicatoren en meetmethoden, de impact governance structuur en de daadwerkelijke impact van historische investeringen. Het framework wordt niet alleen gebruikt voor de fondsselectie maar ook om de prestatie van de fondsen te evalueren nadat we geïnvesteerd hebben. Het financieel onderzoek volgt dezelfde rigoureuze aanpak als ons bij BB Capital private equity fonds, waarmee we sinds de oprichting in 2018 een jaarlijks rendement van 16% hebben behaald.

Wat zijn de rendementsverwachtingen voor het NextGen fonds?

De markt beweert dat impact private equity investeringen hetzelfde rendement kunnen opleveren als traditionele private equity investeringen, aangezien ze aan dezelfde financiële criteria moeten voldoen. Sommige impactfondsen zijn zelfs van mening dat ze een hoger rendement kunnen realiseren, omdat ze investeren in futureproof bedrijven die meer kans hebben om marktleiders te worden. Maar gezien het beperkte trackrecord, mikken wij op een gemiddeld rendement van 10-12% per jaar. Dit is iets conservatiever dan ons BB Capital Private Equity fonds.

 

Geïnteresseerd? Vraag onze brochure hier aan om te kijken hoe investeren in BB Capital NextGen werkt!

Recente stories