Private equity is een besloten wereld die van oudsher is gericht op banken en pensioenfondsen. De toetredingsdrempels van private equity fondsen zijn hoog, doorgaans vanaf EUR 5 miljoen bij toonaangevende internationale private equity fondsen. Er is ook diepgaande kennis nodig om de complexiteit van private equity te begrijpen.

De private equity sector is daardoor doorgaans niet toegankelijk voor particuliere investeerders. Via een fund-of-funds, zoals BB Capital Fund Investments, kan voor lagere bedragen geïnvesteerd worden, omdat deze fondsen het kapitaal van meerdere investeerders samenbrengen om zo voldoende omvang te bereiken om in meerdere fondsen te kunnen investeren. Dit biedt particuliere investeerders laagdrempelig toegang tot gespreid investeren in de private equity sector.

Door een actieve betrokkenheid bij de aansturing en de strategie van ondernemingen kunnen private equity fondsen hoge rendementen realiseren. Historisch gezien gemiddeld circa 13% per jaar volgens diverse internationale onderzoeken. Hierdoor is investeren in private equity een aantrekkelijk alternatief voor beleggen op de beurs of in vastgoed.

BB Capital Fund Investments biedt individuele investeerders eenvoudig toegang tot private equity met een uniek fonds. Dit fonds investeert uw vermogen onafhankelijk, gespreid en langjarig in de private equity sector, met een duurzame lange termijn rendementsdoelstelling van 10-15% per jaar.

  • Het fonds investeert uw vermogen continu en gespreid in de Europese private equity sector.
  • Het fonds richt zich op kwalitatief hoogstaande fondsen die uitgebreid zijn getoetst aan strenge selectiecriteria.
  • Het fonds heeft een onbeperkte looptijd waardoor het rendement doorlopend wordt geoptimaliseerd.
  • Instappen is jaarlijks mogelijk, uitstappen wordt door het fonds gefaciliteerd.
  • Het fonds keert uw rendement op termijn jaarlijks uit.
  • U kunt uw eigen risico-rendementsprofiel bepalen door gebruik te maken van preferente participaties.

Deelname in BB Capital Fund Investments is mogelijk vanaf EUR 250.000

BB Capital Investments is in 2007 opgericht door Susan van Koeveringe met het doel om private equity kapitaal en ondernemers samen te brengen. Bij de oprichting was het nog niet zo gebruikelijk voor private investeerders om direct te investeren in Nederlandse MKB ondernemingen. Dat heeft BB Capital Investments in deze periode mede mogelijk gemaakt. En met succes, want BB Capital Investments is een gevestigde naam in de top van de Nederlandse private equity sector. BB Capital Investments werkt met een team van ervaren professionals dat samen meer dan 50 jaar private equity ervaring heeft.

Grote (internationale) private equity fondsen zijn helaas nog steeds ontoegankelijk, terwijl de wens van particuliere beleggers om te kunnen investeren in private equity sterk toeneemt.  Om deze markt open te breken is BB Capital Fund Investments in 2018 opgericht. Met de kennis en ervaring van direct investeren, is BB Capital Fund Investments de partner bij uitstek om een gespreid private equity fonds te beheren waarin de best presterende fondsen verzameld zijn. U krijgt hierdoor direct toegang tot deze interessante beleggingscategorie.

BB Capital Fund Investments is een bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd beleggingsfonds.

Een Add-on is een acquisitie waarbij een portfoliobedrijf van een Private Equity fonds een andere onderneming acquireert (een ‘Add-on’) om groei en synergievoordelen te realiseren. Zie ook ‘Buy-and-Build strategie’.

Een business angel, ook wel een angel investor genoemd, is een privé investeerder die investeert in ondernemingen in de opstartfase van hun ontwikkeling.

Een buy-and-build strategie is een strategie van een private equity fonds om portefeuillebedrijven versneld te laten groeien door middel van meerdere overnames (‘Add-ons’). En inderdaad, het is ook waar de twee B’s in onze naam voor staan!

Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager (‘GP’) bij haar investeerders (‘LP’) voor het realiseren van een investering of het betalen van managementfees en fondskosten.

Private equity investeert kapitaal van financiële instituten en vermogende families in snelgroeiende private bedrijven. Door een actieve betrokkenheid bij de aansturing en de strategie van deze ondernemingen kunnen private equity fondsen hoge rendementen realiseren van gemiddeld 13% per jaar. Hierdoor is investeren in private equity een aantrekkelijk alternatief voor beleggen op de beurs of in vastgoed.

De voordelen van investeren in private equity zijn:

  • Private equity heeft invloed op resultaten: waardecreatie, net zoals ondernemers in hun eigen bedrijf.
  • Door lange termijn horizon zeer geschikt voor vermogensopbouw en vermogensoverdracht.
  • Private equity wordt niet gehinderd door het sentiment van de beurs.
  • Private equity zorgt voor stabiliteit in een beleggingsportefeuille.