Een recessie biedt aanzienlijke kansen voor private equity

Een recessie biedt aanzienlijke kansen voor private equity

25 maart 2020

Wie het idee heeft dat ook private equity gebukt gaat onder de coronacrisis, komt bedrogen uit. De kracht van private equity is dat ze minder gevoelig is voor korte termijnbewegingen op de beurs, omdat ze een veel langere horizon hanteert bij de bedrijven in portefeuille. Deze horizon is bovendien flexibel. Ze is aan te passen op de marktontwikkelingen.

Een diepe recessie biedt opeens aanzienlijke kansen voor private equity. De economie is veel gezonder dan tien jaar geleden, wat betekent dat zodra het dieptepunt is gepasseerd de economie snel kan herstellen. Bedrijven die in de problemen komen en gered worden door private equity kunnen profiteren van dit herstel. Waarschijnlijk zit er relatief weinig tijd tussen het diepe dal en het scherpe herstel en dat komt ten goede aan het rendement. De fundamenten voor private equity zijn in het afgelopen decennium verder verbeterd. Private equity is volwassen geworden en heeft veel geleerd van de vorige crisis. Elk private equity fonds hield al rekening met het scenario van een recessie. De private equity fondsen waren dus al op hun hoede. In het verleden werd met private equity de beste rendementen behaald in de jaren direct na een crisis. Dat zal dit keer niet anders zijn. De voorzichtige opstelling van de afgelopen jaren wordt nu dubbel en dwars beloond. De waardering van beursgenoteerde bedrijven is snel gedaald in de huidige bear-markt. Het is wachten tot er bedrijven zijn die onderdelen al dan niet gedwongen moeten verkopen. Dat drukt de prijs. Tegelijkertijd zorgt de huidige crisis ervoor dat de rente nog langer laag blijft. Centrale bankiers zullen er alles aan doen om de financiële stabiliteit te bewaken, wat betekent dat ook private equity tegen lage rentes toegang blijft houden tot vreemd vermogen.

Dry powder kan gaan werken

Het voordeel van private equity is dat zij snel in staat is om strategische aanpassingen door te voeren, in tegenstelling tot beursgenoteerde bedrijven waar eerst uitgebreid moet worden gecommuniceerd met de verschillende stakeholders. Door de lessen uit de Grote Financiële Crisis zijn private equity-portefeuilles beter gespreid en minder cyclisch van aard. De grote hoeveelheid dry powder – private equity vermogen dat tot nu toe aan de zijlijn stond – is geen probleem meer. Dat geld kan nu aan het werk worden gezet. Private equity bedrijven kunnen hierdoor hun investeringen in slechte tijden opschroeven, waar juist beursgenoteerde bedrijven moeite hebben om zich te financieren. In het verleden wonnen door private equity gesteunde bedrijven daardoor marktaandeel, ten koste van beursgenoteerde bedrijven. Private equity heeft in de komende jaren ook minder last van concurrentie van andere financiële instellingen. Banken en verzekeraars worden nu geconfronteerd met de derde systeemcrisis in tien jaar. Eerst de kredietcrisis, daarna de eurocrisis en nu de coronacrisis. Dat betekent meer regels en zelfs nationalisaties. Zij focussen nu vooral op de risico’s en niet op de kansen.

Door de relatief goede prestaties van private equity in crisistijden is er in de afgelopen jaren meer waardering gekomen voor private equity onder beleggers. Private equity heeft daardoor toegang tot institutioneel kapitaal. Marktpartijen weten private equity beter te vinden dan voorheen waardoor geprofiteerd kan worden van gedwongen verkopen door asset managers, hedgefondsen en banken.

Voorsprong door disruptie

Een crisis zorgt vaak voor een stroomversnelling op het gebied van innovatie. Opeens zit iedereen thuis te werken, thuis te leren en thuis te winkelen; veel van deze disruptieve innovaties zijn mogelijk gemaakt door nieuwe technologie. En die zit meestal niet bij beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven op de beurs worden nu bedreigd door relatieve nieuwkomers. Veel van die jonge bedrijven zijn in handen van private equity. De aanpassing aan een nieuwe realiteit zorgt ervoor dat er nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. Dat biedt kansen voor private equity investeerders.

Het voordeel van gecommiteerd vermogen

De uitslagen op de beurs zijn ongekend. Dagen met tien procent er af en tien procent erbij zijn normaal geworden. Dat zorgt voor veel onrust onder beleggers, met het gevaar dat ze de verkeerde besluiten nemen. Veel beleggers in beursgenoteerde aandelen nemen hun verlies en stappen uit. Mogelijk komen ze weer terug, maar waarschijnlijk staan de koersen dan een stuk hoger. 

Dit gedrag zorgt ervoor dat het daadwerkelijke rendement op aandelen lager uitkomt dan wat de beursgemiddelden op lange termijn aangeven. Per saldo is het gerealiseerde rendement voor aandelenbeleggers daardoor al snel twee procent per jaar lager dan wanneer ze niet zouden uit- en instappen. Bij private equity speelt dit niet. Het voordeel van vermogen dat voor langere tijd is gecommitteerd, is dat de beheerder juist gebruik kan maken van de afgenomen waarderingen en de toegenomen kansen in de markt. Daardoor ligt het rendement op private equity op lange termijn meer dan twee procent hoger dan het gemiddelde op de beurs. Private equity geeft wat dat betreft meer rust en ook meer rendement.

Han Dieperink

Het artikel is geschreven door Han Dieperink, beleggingsspecialist, voormalig Chief Investment Officer van de Rabobank, schrijver van het boek ‘Beleggen op het kantelpunt’ en Senior Advisor van BB Capital.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen