Private credit verwijst naar leningen die door niet-bancaire instellingen worden verstrekt aan bedrijven. Het gaat vaak om scale-aups en middelgrote ondernemingen. Deze leningen bieden bedrijven alternatieve financieringsbronnen buiten traditionele grootbanken om.

Private credit omvat verschillende vormen van leningen, waaronder de belangrijkste:

  1. Direct Lending: een vorm van private credit waarbij kredietverstrekkers, vaak gespecialiseerde investeringsfondsen, direct leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een bank. Direct lending is vooral populair bij middelgrote bedrijven die mogelijk moeilijk toegang krijgen tot publieke kapitaalmarkten.
  2. Mezzaninefinanciering is een hybride vorm van financiering die kenmerken heeft van zowel schuld (debt) als eigen vermogen (cpital). Mezzaninefinanciering wordt vaak gebruikt bij overnames en expansieprojecten. Het biedt hogere rendementen dan gewone leningen vanwege het hogere risico en kan onder bepaalde voorwaarden worden omgezet in eigen vermogen.
  3. Distressed Debt is een type private credit dat zich richt op het kopen van schulden van bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Investeerders in distressed debt proberen deze schulden voordelig te acquireren in de hoop dat de waarde zal stijgen wanneer het bedrijf zich herstelt of gereorganiseerd wordt.

Er zijn nog andere enkele vormen van private credit waaronder senior secured loans, unitranche loans (een combinatie van senior en mezzanine debt), en asset-backed loans. Private credit is aantrekkelijk voor zowel investeerders als kredietnemers. Voor investeerders biedt het de mogelijkheid om hogere rendementen te behalen in vergelijking met traditionele obligaties, mede door het verhoogde risico en de illiquiditeit van deze beleggingen. Voor bedrijven biedt private credit toegang tot financiering met meer flexibiliteit in termen en voorwaarden dan wat vaak mogelijk is via traditionele banken.

Groeiende markt
De markt voor private credit groeit in de afgelopen jaren aanziendlijk, deels als gevolg van de strengere regelgeving voor banken na de financiële crisis van 2008 (Bazelrichtlijnen), waardoor banken voorzichtiger zijn geworden bij het verstrekken van leningen aan middelgrote bedrijven. Zo speelt de groeiende sector een belangrijke rol gespeeld in het financieren van de groei van vele ondernemingen wereldwijd. Lees hier het artikel van onze senior advisor Han Dieperink over de verhouding tussen private credit en de traditionele grootbanken.