Een Capital Call is het afroepen van kapitaal door de fondsmanager (‘GP’) bij haar investeerders (‘LP’) voor het realiseren van een investering of het betalen van managementfees en fondskosten.