Private credit biedt een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement in vergelijking met andere private markets investeringen. Hoewel de rendementen van private credit meestal iets lager zijn dan die van private equity, zijn ze doorgaans hoger dan die van traditionele obligaties en bieden ze minder volatiliteit en voorspelbaarheid. Investeerders moeten echter rekening houden met de hogere risico’s en illiquiditeit die gepaard gaan met private credit-investeringen. Private credit is een aantrekkelijke optie voor investeerders die op zoek zijn naar gediversifieerde inkomstenstromen en hogere rendementen.

Vergelijking met enkele andere private markets:

Private Equity

Historisch gezien hebben private equity-investeringen hogere rendementen opgeleverd dan private credit, afhankelijk van de fase (venture capital, growth equity, buyouts) en de prestaties van de onderliggende bedrijven.

Private equity is wel meer afhankelijk van marktvolatiliteit en afhankelijk van de investeringsstructuur ook van bedrijfsspecifieke situaties.

Vastgoed

Vastgoedinvesteringen hebben doorgaans rendementen die vergelijkbaar zijn met private credit, afhankelijk van de locatie, type vastgoed, en marktomstandigheden.

Risico’s in vastgoed omvatten marktschommelingen, renteveranderingen, en specifieke vastgoedrisico’s zoals leegstand en onderhoudskosten en natuurlijk het sentiment van de markt.

Infrastructuur

Investeringen in infrastructuur bieden vaak rendementen van 6% tot 12%, afhankelijk van het type infrastructuur (energie, transport, water) en de contractuele voorwaarden (bijvoorbeeld langetermijncontracten met gegarandeerde inkomsten).

Infrastructurele projecten gaan gepaard gaan met politieke, regelgevende, en operationele risico’s, maar bieden doorgaans stabiele en voorspelbare cashflows voor de lange termijn.