“Kapitaal van onze investeerders is direct geïnvesteerd en staat niet te wachten op een bankrekening om afgeroepen te worden”

Susan van Koeveringe

Principal BB Capital Investments

Met de toenemende populariteit van Private Equity groeit ook het aantal fondsen. Meer spelers, met elk hun eigen strategie in de markt, betekent ook dat het onderlinge verschil in behaalde rendementen groeit. BB Capital Investments is een fund-of-funds programma, wat betekent dat wij een selectie maken van de beste fondsen. Hoe dat in zijn werk gaat legt BB Capital Investments Principal Susan van Koeveringe graag uit.

Interview

Waaruit bestaan de activiteiten tijdens fondsselectie?

Elk jaar komen er zo’n 800 fondsen nieuw de markt op voor fundraising. Via diverse databronnen informeren wij ons over al deze verschillende fondsen. Met veel fondsen onderhouden wij directe contacten om altijd als een van de eersten geinformeerd te zijn over het openen van nieuwe fondsen. Daarnaast zijn wij geabonneerd op diverse internationale platformen; die geven inzicht in welke fondsen er op en zijn voor fundraising of binnenkort opengaan.

Wat is het ideale aantal fondsen?

Omdat BB Capital Fund Investments als Evergreen is gestuctureerd (i.e. een fonds zonder looptijd of kapitaalsplafond), nemen wij elk jaar nieuwe fondsen op in ons fund-in-fund. Dat gaat meestal om tussen de 4 tot 6 commitments per jaar om zodoende een ultieme spreiding te bereiken. De selectie van de beste fondsen kan bestaan uit nieuwe fondsen van bestaande of reeds bekende fondsmanagers, door het ophogen van ons commitment aan een nieuw fonds van een fondsmanager die het al heel goed doet in ons fund-in-fund. Of we commiteren ons aan fondsen die uit de uitvoerige selectieprocedure naar voren zijn gekomen. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Op basis waarvan maak je de uiteindelijke beslissing voor een mandaat?

Het selecteren van de juiste fondsen is een nauwkeurig proces met diverse stappen. Uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, begint het met het selecteren van ‘top-quartile’ fondsen; ofwel de fondsen met de beste rendementen. Ook de consistentie van deze performance is hier uiteraard van belang. Weet een fonds de rode draad van haar succes vast te houden? Ook minder kwantitatieve analyses worden gemaakt; hoe is de opbouw van het team, is het investeringsbeleid toekomst bestendig? Thema’s als diversiteit en duurzaamheid zijn ook bij Private Equity belangrijke maatstaven geworden. Daarnaast worden er zorgvuldige afwegingen gemaakt binnen ons huidige portfolio van fondsen: zijn het primary of secundary fondsen? Is er een goede balans binnen bepaalde sectoren en bepaalde fund managers? Is er voldoende spreiding tussen grote (‘large caps’) en kleinere bedrijven (‘small caps’)? Opereert een fonds wereldwijd of juist met een focus op Europa? Tot slot maken we ook een doorkijkje naar fondsen waar we ons mogelijk in de nabije toekomst aan committeren. Immers; een fonds dat je vandaag selecteert sluit andere, zeer vergelijkbare fondsen die later in het jaar op de markt komen, mogelijk uit. En dat willen we voorkomen. Al deze stappen en het volledige fonds due diligence worden zorgvuldig en stapsgewijs uitgevoerd.

Er zijn diverse teams bij betrokken om uiteindelijk de ultieme keuzes te kunnen maken.

Wat zijn de next steps na een keuze?

Een belangrijk onderdeel bij het maken van de keuze is ook de relatie met de fondsmanagers. We vinden het belangrijk de mensen binnen een fonds te kennen die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor het resultaat. De investments teams dus en niet alleen de medewerkers van de afdeling Investor Relations (i.e. dat zijn de medewerkers bij een fonds die doorgaans alleen met de investeerders praten). Van alle fondsen waaraan wij een commitment hebben verstrekt, kennen we een breed pallet aan senior medewerkers uit het team. Bij nieuwe fondsen gaan we daarna de on-boarding procedure in. Vergelijkbaar met de ken-uw-klant procedure bij Nederlandse banken. Om een beeld te geven; het inschrijfformulier bij deze doorgaans internationale fondsen telt gerust 80 pagina’s.

Wat is het verschil tussen BB Capital Fund Investments en andere fund-in-funds?

Private equity is een illiquide beleggingscategorie. Een fonds loopt meestal 10-12 jaar. De eerste 5-6 jaar worden gebuikt om het kapitaal te alloceren aan diverse bedrijven, de tweede 5-6 jaar wordt aangewend om de desinvesteren (i.e. de bedrijven te verkopen). Voor de investeerder geldt dus dat het zo’n 5-6 jaar duurt voordat zijn kapitaal is afgeroepen en geïnvesteerd. Vervolgens komt het na wederom 5-6 jaar terug (als het goed is met rendement!) en begint de hele cyclus weer opnieuw. Het kost dus tijd om geïnvesteerd te raken en ook om geïnvesteerd te blijven; dat zorgt er in beide gevallen voor dat de investeerder inboet op het effectieve rendement dat hij of zij maakt. BB Capital Fund Investments is gestructureerd als ‘Evergreen’ – een fonds zonder kapitaalsplafond en zonder looptijd. In de praktijk betekent dat, dat wij niet werken met commitments van onze investeerders. Investeerders storten bij ons direct het bedrag dat geïnvesteerd dient te worden in Private Equity. Doordat we met onze nauwkeurige fondsselecties en cashflow planning hierop hebben voorgesorteerd, is het kapitaal van de investeerder dus direct ‘geïnvesteerd’ in plaats van dat het staat te wachten op de bankrekening om afgeroepen te worden. De investeerder maakt zo het verwachte fondsrendement vanaf dag één na het moment van instappen. Deze methode is uniek, in ieder geval in Nederland. Zeker met de spreiding en relatief lage toetredingsdrempel die het fonds kent.

Waarom kiest BB Capital dan specifiek voor een evergreen fonds?

De Evergreen is de perfecte manier om snel geïnvesteerd te raken voor een investeerder. Wij geloven dat dit de meest optimale manier is om gespreid te investeren in Private Equity. De structuur is echter niet eenvoudig en vergt naast de zorgvuldige fondsselectie ook veel toezicht, controle en bewaking op het meest complexe onderdeel; het managen van de inkomende en uitgaande kasstromen. Hoe beter deze op elkaar zijn afgestemd; hoe hoger het effectieve rendement voor de investeerder. Met ‘verschillende ogen’-principes en scenario-analyses wordt dit model realtime en continu bewaakt.

Hoe houd je een vinger aan de pols bij de fondsen in het portfolio?

De maandelijkse of kwartaalrapportages die wij van de fondsen ontvangen vormen de basis. Deze rapportages worden zorgvuldig bestudeerd en bevraagd. Op basis daarvan stellen wij zelf twee keer per jaar een volledige en zeer uitgebreide rapportage op van alle fondsen in ons fund-of-funds. Deze rapportage wordt vervolgens door de accountant beoordeeld en gepresenteerd aan onze investeerders. Naast deze rapportages bezoeken wij de fondsen ook regelmatig; we blijven ze monitoren en laten ons voorlichten over alle analyses en data over de markt. Hierdoor zijn wij ook continu op de hoogte van wat er door heel Europa speelt op de Private Equity.

Gaat er ook wel eens een fonds uit?

Ja dat kan. Ook dat is uniek aan onze structuur. Doordat we twee keer per jaar alle fondsen waarderen, zijn er ook vergelijkingen te maken. Het komt wel eens voor dat een fonds anders presteert dan we op voorhand hadden verwacht. Dat hoeft niet altijd een slecht presterend fonds te zijn, het kan ook zo zijn dat een fonds minder snel investeert als van te voren was verwacht of zich te veel focust op een bepaalde asset, sector of geografie in haar portfolio. In dergelijke gevallen maken we de afweging of het verkopen van een belang in een fonds (of belangen in een groep van fondsen) op de secundaire markt misschien aantrekkelijk is. In deze rekensom moet dan ook worden bekeken of er direct een ander fonds beschikbaar is waarvan de parameters beter zijn en in hoeverre het kapitaal direct geïnvesteerd is en blijft. Zodoende blijven wel ons fund-in-fund optimaliseren met alleen de best passende fondsen.

Waarom is spreiding zo belangrijk en langs welke assen spreiden jullie dan?

Spreiding is belangrijk om een zo goed mogelijke risico/rendements balans te krijgen. Spreiding over geografie en sector is belangrijk, maar ook over grote en kleine bedrijven, primary en secondary fonsen, of de zogeheten ‘vintage jaren’. Door deze optimale manier van spreiden reduceer je risoco’s en dat maximaliseert de kans op een stabiel hoog rendement.