“In de afgelopen dertig jaar heb ik zelden een reeks indicatoren gezien die positiever was voor secondaries dan nu.”

Jeremy Coller

Oprichter en Chief Investment Officer van Coller Capital

Susan van Koeveringe was op 18 april in Londen voor de conference day van Coller Capital, één van de fondsen waar we met BB Capital in investeren. Zij sprak met Jeremy Coller, oprichter en Chief Investment Officer van Coller Capital, de pionier en marktleider op het gebied van secondary private equity onder andere over de huidige stand van de markt, de invloed van AI en onze verantwoordelijkheid ten overstaan van volgende generaties.  

Story

U bent de grondlegger van de Secondary-industrie. Hoe kwam dat tot stand – wat was uw visie?

Ik begon mijn carrière in de pensioenen en werkte bij het pensioenfonds ICI, waar ik mijn eerste tien secondary transacties deed. Daarna ben ik begonnen met het opzetten van een fund of funds met co-investeringen, want ik wilde een “buyout guy” zijn! Toen viel Saddam Hoessein Koeweit binnen. Paniek alom. De internationale markten bevroren. Er was gewoon helemaal geen liquiditeit. Dus net als veel ondernemers met mij moest ik iets nieuws bedenken. Ik dacht dat als iedereen liquiditeit nodig heeft, het dan een goed moment zou zijn om te kopen – en dus begon ik te pionieren en vervolgens de markt van secondaries in private equity te institutionaliseren.

Destijds was het nog maar een kleine industrie, die jaarlijks een paar miljoen dollar waard was. Tegenwoordig bedraagt ​​de markt ruim honderd miljard dollar en ligt op koers om tegen het einde van het decennium een ​​half biljoen dollar te bereiken – en Coller Capital is de grootste onafhankelijke onderneming ter wereld die zich uitsluitend richt op secondary private equity-activiteiten.

De markt komt uit een periode met een lage liquiditeit, waarin M&A op een laag pitje staat. Waarom is het nog steeds een goed moment om in secondaries te investeren?

Ik ben al vanaf het begin actief in deze branche en in meer dan dertig jaar heb ik zelden een reeks indicatoren gezien die positiever was voor secondaries dan wat we nu zien. Langs elke maatstaf waaraan je private equity investeringen kunt valideren slaan de cijfers uit in positieve zin.

Zoals eerder opgemerkt zijn de mondiale exitvolumes flink gedaald, slechts vier procent van de ongerealiseerde waarde – nauwelijks een kwart van wat ze in de jaren vóór Covid waren. In omstandigheden als deze bieden secondaries de meest stabiele exits voor GP’s. Natuurlijk zal het exitvenster op een gegeven moment weer opengaan, maar op dit moment zijn wij de enige betrouwbare weg naar liquiditeit.

Ik zou ook nog graag willen wijzen op het feit dat de distributie/contributie ratio is gedaald, waardoor LP’s in een negatieve cashflowzone terechtkomen. Voor het eerst sinds de mondiale financiële crisis is de uitstroom consequent groter dan de instroom. Tegenwoordig bedraagt ​​de ratio 0,7x, wat zelfs lager is dan gemiddeld tussen 2008 en 2012 – een periode waarin secondary beleggingen in het algemeen, en Coller Capital in het bijzonder, uitzonderlijk goed presteerden.

Tot slot is er prijsdruk. De gemiddelde prijs voor een door een LP geleide secondary transactie bevindt zich op het laagste niveau in meer dan tien jaar. De kortingen zijn enorm – dus voor secondary specialisten met voldoende omvang en skills is dit het schoolvoorbeeld van een buyers market.

Informatie over private bedrijven wordt transparanter door het gebruik van software en AI-technologie kan een belangrijke rol spelen bij data-analyse. In welke mate zal dit de concurrentiepositie van Coller Capital beïnvloeden?

We zijn enthousiast over de kans die AI biedt als een extra invalshoek die onze toch al robuuste fundamentele analyses kan aanvullen. Bij Coller zijn we geen onbekenden met dit soort zaken: we zijn ruim tien jaar geleden begonnen met ons data science en machine learning-traject. AI is slechts zo goed als de data die je het voert. Wat ons echt een voorsprong geeft op de rest is dat we er al dertig jaar mee bezig zijn. Wij zijn een van de weinige groepen met de diepte en breedte van hoogwaardige investeringsanalysedata die nodig zijn om de kansen die AI biedt optimaal te benutten. Daarom pioniert Coller, net als op zoveel andere gebieden, ook op dit gebied.

Hoe zal Coller Capital, in aanvulling op het bovenstaande, ‘First in Secondaries’ blijven?

Door te evolueren, ons aan te passen en te blijven groeien, terwijl we onze unieke focus behouden op datgene waar we het beste in zijn: secondaries. Dat is wat we sinds onze vroegste dagen hebben gedaan. We hebben het allereerste Europese secondaries fonds opgericht. Vervolgens hebben we het allereerste wereldwijde secondaries fonds opgericht. We hebben het grootste secondaries fonds ter wereld opgericht, zelfs meer dan eens. We hebben onlangs het grootste particuliere secondary kredietfonds ter wereld gelanceerd, ter waarde van $1,5 miljard. We hebben het eerste wereldwijde RMB secondaries fonds gelanceerd.

Er is de afgelopen tien jaar veel veranderd, zowel bij Coller Capital als in de rest van de wereld. Maar we blijven ons inzetten om boven alles uitstekende beleggingsresultaten te leveren en we zullen ons hoogstaande kennisniveaus en de unieke expertise en ervaring daarvoor nog vele jaren blijven gebruiken.

Ons private equity-fonds is evergreen. Wij zijn er echt van overtuigd dat een evergreen-structuur de meest optimale manier is om te investeren in private markten, vooral voor particulieren. Ik hoorde vandaag dat Coller dit jaar ook met Perpetual Structures gaat beginnen. Wat is de belangrijkste reden voor Coller Capital om dit te doen en voor wie zijn closed-end-structuren in de toekomst nog aantrekkelijk zijn?

Coller is lange tijd pionier geweest op het gebied van secondaries. We stonden aan het begin van de industrie en hebben de daaropvolgende drie decennia op allerlei manieren geïnnoveerd. In die tijd is is beleggen in secondaries een aantrekkelijke manier gebleken om toegang te krijgen tot private equity en heeft het bewezen over de cycli heen overtuigende absolute en voor risico gecorrigeerde rendementen op te leveren. We streven naar aantrekkelijke absolute en voor risico gecorrigeerde rendementen, diversificatie en de mogelijkheid voor meer liquiditeit dan traditionele private equity-fondsen. Gericht op iedereen die op zoek is naar een gemakkelijke manier om te investeren in een gediversifieerde portefeuille van private equity-secondaries die zorgvuldig is geselecteerd door een beheerder met een beleggingsrecord van 30 jaar. Hoewel evergreen-structuren vooral aantrekkelijk zijn voor particuliere beleggers, geloof ik dat het zelfliquiderende karakter van closed-end fondsen aantrekkelijk zal blijven voor de institutionele wereld.

Private Credit is een belangrijke activiteit voor Coller Capital. Kunt u een paar redenen noemen waarom een ​​particulier naast zijn Private Equity-beleggingen ook in Private Credit zou moeten investeren?

Onze secondary kredietfondsen hebben het potentieel om beter te presteren dan de primaire strategieën, beleggers profiteren van stabiele rendementen en het huidige gebrek aan liquiditeit is net zo positief voor krediet als voor andere secondary fondsen. En net als zoveel andere zaken in deze sector bevindt Coller Capital zich in een goede positie om sterke rendementen te behalen. We doen al zo lang aan credit secondaries dat we weten hoe we onder alle economische omstandigheden kunnen presteren. Onze partners in het krediet team werken al meer dan 13 jaar met elkaar samen. Ze leiden een team dat zich specifiek toelegt op secondary credit fondsen, waardoor ze ervan profiteren deel uit te maken van een breder platform, zonder aan focus in te boeten.

te Tenslotte een meer persoonlijke vraag. Ik heb vernomen dat u nadenkt over de toekomst en duidelijk bezorgd bent over het lot van de komende generaties, ook gezien uw veganistische levensstijl. Welke boodschap zou u willen meegeven aan deze nieuwe generaties?

We hebben allemaal de plicht om te proberen de wereld in een betere staat achter te laten dan we hem aantroffen. Dat is waar veel van mijn persoonlijke filantropische projecten op gericht zijn. Of het nu gaat om het duurzamer maken van mondiale voedselsystemen door het adresseren van het gebrek aan kennis voor investeerders – ga naar FAIRR.org als je daar meer over wilt weten – of het ondersteunen van de educatie van jongeren aan de Coller School of Management van de Universiteit van Tel Aviv.

Bij Coller Capital gaat onze leidende filosofie over het leveren van het best mogelijke rendement voor onze investeerders, zodat we kunnen helpen een beter ontbijt op de tafels van gepensioneerden over de hele wereld te zetten. Vandaag en in de toekomst. Een van de manieren waarop we dat doen is door innovatief gebruik van ESG. Niet om ons publieke imago op te poetsen, maar we willen het echt inzetten als een extra invalshoek om mogelijke investeringen te analyseren en beheren. Wanneer je de bredere impact van de manier waarop bedrijven zakendoen in ogenschouw neemt, kun je nog een aantal andere risico’s en kansen identificeren, waardoor we nog sterkere rendementen kunnen behalen. Het komt allemaal neer op dat betere ontbijt, waarbij we alles doen wat we kunnen om de levens van de gepensioneerden wier spaargeld aan ons is toevertrouwd te verbeteren.

Recente stories