“Die winst gaf ons vleugels om breder te opereren”

Evert Brouwer

Mede-oprichter en partnermanager KidsVision

KidsVision biedt professionele software voor kinderopvang. Het platform is toegerust om alle soorten kinderopvang te ondersteunen: van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuteropvang tot gastouderbureaus. Afgelopen jaar werd het bedrijf onderdeel van KidsKonnect. Evert Brouwer is één van de vier oprichters. We spreken hem over de eerste jaren van het bedrijf tot aan de huidige digitale transformatie in de Nederlandse kinderopvangsector die hij samen met KidsVision en KidsKonnect mede gestalte geeft. 

Story

Ervaring met ERP-software en een kinderopvangproject lag aan de basis?

“Het huidige management team van KidsVision is ontstaan in 2005, maar wij kennen elkaar al vanuit onze tijd bij Unit4, waar we opereerden met ERP-systemen. In 2001 zijn we voor onszelf begonnen.  Een van de  aandeelhouders had een kantoor in Assen, waar nog ruimte beschikbaar was. In het vliegtuig op de weg terug van vakantie zat hij naast iemand die hem het idee gaf iets te beginnen in de kinderopvang. Toen is hij een 24-uurs kinderopvanghotel begonnen. Dat was uniek in z’n soort. Er waren ook nog geen specifieke IT-oplossingen voor een dergelijk initiatief. Dus toen zijn we het zelf gaan doen. Dat was het begin. Bij een aanbestedingstraject voor KION kinderopvang in Nijmegen zijn wij als winnaar uit de bus gekomen. De winst gaf ons vleugels om breder te opereren en meer klanten aan te sluiten. Door onze ervaring en met een compagnon aan boord die precies kon aangeven wat hij nodig had, maakten we een snelle start. Het flexibele en moderne ERP-systeem ‘Navision’ was de bodemplaat (gebaseerd op Microsoft technologie), waar we KidsVision uiteindelijk op ontwikkeld hebben.”

Het bedrijf groeide snel en zo werden jullie ook een concurrent van KidsKonnect, maar nu zijn jullie onderdeel van één groep. Hoe ging dat?

“In 2013 zijn wij in aanraking gekomen met (Kids)Konnect. Wij zagen in de markt dat er behoefte was om digitaal belevenissen van kinderen te kunnen delen. Schriftjes, foto’s en andere ontwikkelingen en gebeurtenissen die kinderen dagelijks doormaken. Dat biedt KidsKonnect middels de oudercommunicatie app. Zo kunnen allerhande belevenissen van kinderen met ouders gedeeld worden via de telefoon of tablet.

Dat konden wij ook zelf gaan ontwikkelen, maar wij hadden met hen een goede klik, dus zijn we een partnership aangegaan. Wij hebben vanaf dat moment onze klanten voorgesteld aan KidsKonnect. In juli 2019 werden wij verrast door de mededeling dat Flexkids en Konnect samengingen. Konnect is een partner van ons, maar nu ook een concurrent. Daar schrokken wij van. Dat hebben wij besproken met onze partners bij KidsKonnect. En toen kwam BB Capital om de hoek kijken. Er was wederzijdse interesse en toen zijn wij het gesprek aangegaan. Beter gezegd, zij kwamen bij ons langs in Zwolle en dat was een heel aangename kennismaking. We zeiden tegen elkaar: in plaats van oorlog te gaan voeren, kunnen we elkaar ook versterken door samen een nog betere positie in de markt aan te nemen.”

“Speel makkelijker in op veranderende regelgeving en groei met de markt mee.” Dat is de belofte van KidsVision. Geldt dat misschien andersom ook wel voor jullie als bedrijf?

“Wij faciliteren nu 75 tot 80% van de kinderen die worden opgevangen en die bedienen wij allemaal vanuit KidsKonnect. Het is natuurlijk belangrijk dat je je klanten behoudt als grote speler. Dus wij maken onze producten steeds beter. In september 2020 zijn er uiteindelijk twee platformen overgebleven die gekoppeld zijn met KidsKonnect. KidsVision en KidsKonnect en Flexkids en KidsKonnect. Waar we drie jaar geleden nog allemaal kleine partijen waren, zijn we nu een organisatie met meer dan 130 medewerkers. Dan ben je dus veel efficiënter, omdat je al die aparte disciplines niet meer hoeft in te vullen. Neem bijvoorbeeld een app. Als je die in de markt wilt zetten en goed beheren, dan heb je niet per app maar per platform (web, Android, Apple) een fulltime fte nodig. Nu kun je dat bij twee mensen beleggen.

BB Capital kijkt als aandeelhouder ook op bedrijfsstragisch niveau naar deze ontwikkelingen. Zij weten goed hoe het martkmechanisme binnen de software-industrie werkt en hoe daarbinnen te optimaliseren valt. Vijf jaar geleden verkocht je nog het meest op licentie, terwijl dat nu allemaal fullservice abonnementen geworden zijn. Die omschakeling in de markt weten zij heel goed in te schatten. Wat op de langere termijn meer rendement oplevert. Wij willen de kinderopvang ontzorgen: ICT wordt binnen de branche best wel als moeilijk ervaren – planning, contracten, administratie – daarvan wil je eigenlijk dat ze daar binnen de organisaties geen omkijken meer naar hebben en daarin volledig op ons kunnen leunen.”

Next steps?

“Wij kijken ook over de grens. Al heeft elk land zijn eigen wet- en regelgeving. En die is enorm. Ook in Nederland. Maar dat is terecht, want kinderen zijn natuurlijk kwetsbaar. De regels zijn nodig om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Wanneer je als ouder je pasgeboren kind naar de kinderopvang brengt, is dat het belangrijkste wat je hebt. Maar voor de Nederlandse economie is het wel van belang dat je blijft participeren in het arbeidsproces. Een eenouder-economie kunnen we hier niet draaiende houden. Door een kwalitatief hoogwaardig kinderopvangaanbod te stimuleren kun je daar aan bijdragen. Door ouders en pedagogisch medewerkers mee te laten participeren en de tussenschakels te verminderen, maak je de opvang efficiënter. Wij willen daar met onze IT-oplossingen aan bijdragen.”

Recente stories