Dry powder: recordhoogte of
business as usual?

1 November 2021

Er wordt veel geschreven over de alarmerende hoeveelheden zogenaamde ‘dry powder’ in de private equity markt. Maar is die berg aan beschikbaar kapitaal relatief gezien wel zo hoog? Wij zien aanwijzingen dat het huidige niveau van dry powder gezond kan zijn.

Dry powder is het kapitaal dat door investeerders gecommitteerd is aan een fondsmanager, maar nog niet is gealloceerd. Met andere woorden: het geld wat nog op de plank ligt om geïnvesteerd te worden. In oktober 2021 bereikte de totale waarde van de dry powder die Europese private equity partijen tot hun beschikking hebben een recordhoogte van bijna USD 500 miljard.

Bron: BB Capital analyse op basis van Preqin data

Veel dry powder wordt vaak gezien als een indicator voor hogere waarderingen en toenemende druk om te investeren voor fondsmanagers. Hoewel de absolute waarde van het niet geïnvesteerde kapitaal al vanaf 2016 jaarlijks recordhoogtes bereikt, is het ook waardevol om dit vanuit een ander perspectief te bezien. Wanneer we namelijk in ogenschouw nemen hoeveel dry powder er ten opzichte van het volledige, beheerde kapitaal in de private equity sector is, ontstaat er een ander beeld.

In de onderstaande grafiek zien we dat het relatieve niveau van dry powder sinds 2012 een stabiele ontwikkeling vertoont. Over de afgelopen ca. negen jaar begeeft het aandeel van niet geïnvesteerd kapitaal ten opzichte van gecommitteerd kapitaal zich tussen de 30% en 40%, terwijl dit voor 2010 veel hoger lag. In de periode van 2000 tot 2010 lag dit percentage gemiddeld op 50%, met een maximum van 59% in 2002.

De berg niet geïnvesteerd kapitaal lijkt in eerste instantie qua absolute waarde een alarmerende hoogte te bereiken. Maar gerelateerd aan het totale kapitaal dat Europese fondsmanagers onder beheer hebben, is het niveau de afgelopen jaren stabiel. Het huidige niveau van 34% ligt dan zelfs onder het 20-jaars gemiddelde van 40%.

Kortom, wanneer we de absolute recordhoogtes aan dry powder relativeren en in een historisch perspectief plaatsen, dan laat de huidige stand van dry powder geen significante afwijking zien.

Insights

Met BB Capital Insights voorzien wij u geregeld van analyses inzake ontwikkelingen binnen de private equity sector. Soms zoomen we in op een bepaald onderwerp, of wij nemen juist afstand voor een beter overzicht. Het is maar net hoe wij onze inzichten het beste met u kunnen delen.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen