BB Capital’s Friday Feed – Edition #54

12 januari 2024

Elke week treft u hier op vrijdag de laatste updates van BB Capital Investments. Met insights en nieuws over onze portfoliobedrijven en de fondsen waar we met BB Capital Fund Investments in investeren. Maar ook: waar zijn we geweest, wat hebben we gezien en wat valt ons op? Wij delen het graag. 

Schroders: Global Investor Study 2023

Particuliere beleggers willen private equity steeds vaker toevoegen aan de beleggingsmix en zoeken actief naar toegang tot deze categorie. Uit de Schroders Global Investor Study 2023, een onderzoek van Schroders Capital onder meer dan 20.000 particuliere beleggers kwam naar voren dat de interesse en kennis van particuliere beleggers ten aanzien van (de voor- en nadelen van) het investeren in private markten aanzienlijk is toegenomen.

Van de Nederlandse beleggers vindt 38% het een aantrekkelijke categorie. Met name actief beheerde beleggingsfondsen, private equity, vastgoed en aandelen ETF’s winnen aan populariteit. Dat is goed nieuws, omdat toezichthouders wereldwijd als gevolg van die ontwikkeling inmiddels vaker toegang geven aan particuliere beleggers tot deze – voorheen alleen voor institutionele investeerders of zeer vermogenden – toegankelijke categorie. Nederlandse beleggers zijn bereid 14.6% van hun vermogen in private markten te investeren en meer ervaren beleggers is dit zelfs 18.6%. Niet alleen meer spreiding, maar ook een verbetering van rendementen is een belangrijke drijfveer. 

Naast toegenomen interesse worden ook een aantal barrières genoemd, zoals lagere transparantie, weinig tot geen kennis van de beleggingscategorie en illiquiditeit. Deze barrières probeert BB Capital als specialist in private equity zoveel mogelijk weg te nemen. Door particuliere beleggers met een relatief lage instapdrempel toegang te bieden tot ons fonds maken we een van oudsher gesloten beleggingscategorie toegankelijk en daarmee transparant. We delen bovendien graag onze kennis met u zodat u deze beleggingscategorie beter leert kennen.

Beleggen in private equity heeft door de lange beleggingshorizon een meer illiquide karakter. Wij kondigden echter recent aan dat ons fonds vanaf april van dit jaar de keuze biedt aan onze investeerders om het rendement op de investering per kwartaal uit te keren of te herbeleggen. Ons inmiddels vijfjarige evergreen fonds BB Capital Fund Investments biedt toegang tot een actieve portefeuille van 23 streng geselecteerde private equity fondsen over meerdere assen zoals geografie, sector en vintage jaren. Spreiding over vintage jaren maakt het eenvoudiger om voortdurend belegd te blijven en dat komt het totale rendement ten goede. 

Het hele rapport lezen? Volg deze link.

Wilt u ook beleggen in een gespreide portefeuille van streng geselecteerde en hoogrenderende private equity fondsen? Neem dan contact met ons op, we vertellen u graag meer! Meldt u aan voor de webinar en ervaar meer over investeren in de gespreide portefeuille van private equity fondsen via BB Capital Fund Investments, U kunt zich hier aanmelden voor onze webinar op 23 januari 2024 om 10:00 uur. Hier kunt u de brochure downloaden of  wilt u liever een persoonlijke afspraak? Stuur een e-mail naar contact@bbcapital.nl

PreQin: Private equity in 2024

Het private equity-landschap bevindt zich in een dynamische fase, waarin uitdagingen en kansen de koers van de industrie voor het komende jaar gaan bepalen.
Terugkijkend op 2023
  • Afname van deal(waarde) Uitdagende leenmarkten en een lastige exit omgeving waren kenmerkend voor private equity in 2023. De economische omstandigheden en de trage M&A-markt leidden tot een daling van 19% in deals en een afname van 33% in totale dealwaarde vergeleken met 2022.
  • Veerkracht in Fondsenwerving Opmerkelijk is dat, ondanks dat 2023 werd gezien als een uitdagende  fondsenwervingsmarkt, het totale kapitaal dat in 2023 werd opgehaald, $669,2 miljard bedroeg vanuit 851 fondsen. Dit overtreft zelfs de $666,9 miljard die werd opgehaald door 1.464 fondsen in 2022. Deze cijfers brengen een meer optimistisch vooruitzicht voor 2024. Een verder herstel van de markt hangt af van de hoogte van de rentestand.

Inzichten in 2024

  • Fondsenwerving LP’s zoeken managers met een bewezen track record, wat heeft geleid tot intensievere due diligence onderzoeken. Echter, fondsmanagers geloven nog steeds dat de private markt een beter rendement per risk unit verschaft dan de publieke markt. Bovendien gelooft men dat op een meer gecontroleerde manier in private equity investeren belangrijker wordt voor het realiseren van hogere rendementen. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de groei van transacties van hoge kwaliteit met gunstige dealstructuren. Daarnaast is de groeiende acceptatie van NAV-leningen (Net Asset Value) een interessante ontwikkeling om te volgen. Ten laatste is het opmerkelijk dat de fondsen van groter dan een miljard meer geld ophalen dan kleinere fondsen. Kleinere fondsen, door hun focus op groei, zijn namelijk beter geschikt om dit landschap te navigeren.
  • Deals en Marktdynamiek Het bereiken van de potentiële top van de rentetarieven wordt gezien als een cruciale ontwikkeling die mogelijk de M&A- en IPO-markten weer kan aanwakkeren. Bij een daling in het rentetarief zal de prijskloof tussen kopers en verkopers waarschijnlijk weer afnemen, wat gunstig is voor het sluiten van transacties tegen een eerlijke prijs. Bovendien worden er kansen gezien in nood, herkapitalisaties, desinvesteringen en privatiseringen, maar deze vereisen een zorgvuldige beoordeling van verwachte opbrengsten.
  • Prestatiebeoordeling De waarderingen van private equity blijven veerkrachtig in vergelijking met beursgenoteerde aandelen. Het herstel in deze twee markten zal waarschijnlijk ogelijkmatig verlopen, gezien veranderende voorkeuren van investeerders. Daarnaast blijven er zorgen bestaan over de terugkeer van kapitaal uit fondsen, vooral aan het einde van hun levensduur.

Kortom, 2024 wordt een jaar vol kansen en uitdagingen, die we vol vertrouwen en enthousiasme tegemoet gaan.

Het hele artikel lezen? Volg deze link.
Voortaan elke vrijdag BB Capital’s Friday Feed met de nieuwste updates, insights en terugblikken in uw mailbox? *na de klik eerst het verzoek om de voorwaarden via de banner te accepteren, dan wordt u daarna doorgeleid naar het formulier. Dank!

Susan van Koeveringe

Susan is opgegroeid in een ondernemersgezin en startte na haar studie Bedrijfskunde Finance Investments bij ABN AMRO bank. In 2007 richtte ze BB Capital op, om ondernemers en de professionele financiele wereld van Private Equity te verbinden.

Meer weten over investeren in private equity via BB Capital Fund Investments?

Met BB Capital Fund Investments kunt u profiteren van de mogelijkheid om direct te investeren in een gespreide portefeuille met private equity beleggingen. Wij investeren uw individuele private equity vermogen onafhankelijk en langjarig in de private equity sector met een duurzaam hoog rendement van 10-15% per jaar. Meer weten over investeren in BB Capital Fund Investments?

Meer artikelen